Fredrik Hag Byggkonsult utför din husbesiktning i Jönköping

Vid försäljning av en bostad är det många saker som ska vara under kontroll. Både säljaren och köparen vill givetvis ha en smidig process och undvika onödiga problem. Lättaste sättet är att anlita professionell besiktnings personal, för bästa resultat. Du som har för avsikt att göra en husbesiktning ​kontaktar enklast Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB. Här utlovas lång erfarenhet med hög kompetens vad gäller husbesiktningar. Det kan gälla både nybyggnationer och äldre bostäder.

Insidan och utsidan av huset omfattas vid en husbesiktning. Utrymmen som öppningar, luckor och vindar kontrolleras. Det är mycket värdefullt att få hjälp av rutinerad besiktningspersonal med tanke på att det är väldigt många saker som ska kontrolleras. Kontakta Fredrik Hag Byggkonsult i Jönköping AB för rådgivning och tidsbokning så processen blir så bra som möjligt för alla parter för er husbesiktning i Jönköping.

Hur går husbesiktningar till?

När tid har bokats, kommer en besiktningsman till huset för att gå igenom all tidigare dokumentation som finns. Det kan vara gamla planlösningar, kartor och noteringar om ombyggnationer och garantier. Vid detta samtal är det viktigaste att nämna det som skett under de senaste 10 åren, eftersom husbesiktningen genomförs efter detta samtal. Besiktningsmannen går igenom huset och noterar eventuella brister och fel. Det kan till exempel gälla fel i själva konstruktionen eller fuktskador. När allt är avklarat skrivs ett protokoll.

Nu vill troligen köparen också vara med och det är vanligt med ett gemensamt möte där besiktningsmannen går igenom protokollet med både säljaren och köparen. Då är bästa tillfället att ställa frågor och få svar om eventuella risker som kan uppkomma med husköpet. Det skriftliga protokollet skickas dessutom hem så att man i lugn och ro kan titta på det igen, om det uppstår frågor. Ett husköp är en av de största affärer man gör i livet och då ska det bli så bra som möjligt.​